Головна » Закони і документи ОСББ » Методика розрахунку втрат і необлікованих витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

Методика розрахунку втрат і необлікованих витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

І. Загальні положення 

1.1. Згідно з цією Методикою розраховуються втрати і необліковані витрати питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання (далі — Підприємство).

1.2. Цією Методикою не визначаються технологічні витрати на виробництво і подачу питної води, а також на збір та очищення стічних вод. Ці витрати встановлюються при розробленні технологічних регламентів Підприємств відповідно до «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України», затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21.07.1995 за № 231/767.

Цією Методикою також не враховуються технологічні витрати і втрати питної води у внутрішньобудинкових мережах та мережах теплопостачання.

         ІІ. Терміни та визначення 

2.1. Наведені у цій Методиці терміни вживаються у такому значенні:

2.1.1. водопровідна мережа — система трубопроводів, спеціальних споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам.

2.1.2. втрати питної води — сукупність всіх видів витоків, у тому числі явних та схованих, а також необлікованих витрат води при її розподіленні до місця передачі послуги від однієї особи до іншої (точки розподілу);

2.1.3. витоки питної води — мимовільне витікання води із різних частин водопровідної мережі при порушенні її цілісності або герметичності;

2.1.4. необліковані витрати питної води —  втрати води, які виникають внаслідок недосконалості роботи або відсутності засобів обліку, відбору води без відповідного дозволу, а також забору води для цілей пожежогасіння;

2.1.5. індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (далі ІТНВПВ) — розраховані та затверджені питомі значення витрат питної води на власні технологічні потреби підприємства та її втрат;

2.1.6. поточні індивідуальні  технологічні нормативи використання питної води (далі поточні ІТНВПВ) — індивідуальні нормативи використання питної води, розраховані для існуючих систем водопостачання та водовідведення;

2.1.7. сховані витоки — витоки, які не виходять на поверхню і не можуть бути виявлені при огляді водопровідної мережі і споруд без спеціальних методів та засобів;

2.2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Водному кодексі України, Законах України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» та постанові Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

ІІІ. Визначення втрат і необлікованих витрат питної води підприємств

3.1. Втрати питної води Підприємства включають:

3.1.1. витоки питної води:

  • витоки при підйомі і очищенні;
  • витоки води з трубопроводів при аваріях;
  • сховані витоки води з трубопроводів;
  • витоки води з ємнісних споруд;
  • витоки води через нещільності арматури;
  • втрати води на водорозбірних колонках.

3.1.2. необліковані витрати питної води:

  • витрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки;
  • витрати, зумовлені невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води (для населених пунктів з великим сезонним коливанням чисельності населення);
  • витрати, пов’язані з відбором води з мережі без відповідного дозволу;
  • витрати води на протипожежні цілі.

3.2. Рівень втрат води Підприємства розраховується на підставі конкретних умов: складу водопровідних споруд, матеріалів, строку служби та протяжності водоводів і водопровідних мереж, чисельності аварій, кількості та типів засобів обліку води у споживачів, гідрогеологічних умов тощо.

3.3. При розрахунку ІТНВПВ втрат питної води Підприємства використовуються узагальнені дані інструментальних вимірювань, вимоги діючих технологічних регламентів, нормативних документів.

3.4. В залежності від загального рівня ІТНВПВ втрат питної води застосовується спрощений або детальний спосіб їх розрахунку.

3.5. Спрощений спосіб проводиться згідно додатку 1 для Підприємств, де рівень втрат за кожною складовою не перевищує встановлених у додатку значень, а сумарний рівень ІТНВПВ втрат не перевищує:

3.5.1. для ліцензіатів Національної комісії — 200 м3 на 1000 м3

3.5.2. для ліцензіатів органів місцевого самоврядування — 250 м3 на 1000 м3.

3.6. Результати розрахунків за спрощеним способом подаються на узгодження за формою згідно з додатком 2. У випадках, коли окремі складові втрат і необлікованих витрат відсутні, форма може бути скорочена.

3.7. Детальний розрахунок здійснюється для Підприємств, сумарний рівень ІТНВПВ втрат яких перевищує визначений у п. 3.5.

3.8. Детальний розрахунок проводиться Підприємством або спеціалізованою науковою організацією. За необхідності розроблені підприємством ІТНВПВ подаються науковій організації для проведення експертизи.

3.9. Спосіб проведення детального розрахунку наводиться у додатку 3.

3.10. Результати розрахунків за детальним способом подаються у вигляді звіту з відповідними розрахунками.

3.11. Крім розрахунків, наукова організація на договірній основі з Підприємством може розробляти програму скорочення втрат і необлікованих витрат питної води у водопровідно-каналізаційному господарстві. 

Публікації та новини схожі

Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та механізми соціального захисту населення в Україні

07.04.2014
Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та механізми соціального захисту населення в Україні Підвищення тарифів на енергоносії означає збільшення вартості послуг для населення і вимагає адекватних механізмів соціального захисту малозабезпечених домогосподарств. Експерти проекту USAID «Муніципальна реформа в Україні» розповіли про своє бачення розвитку та проблеми тарифної політики.

докладніше

Премьер-министр Украины о строительной отрасли

19.09.2012
Премьер-министр Украины о строительной отрасли Премьер-министр Украины Николай Азаров на правительственном заседании отметил снижение показателей в строительной сфере.

докладніше

Львівські ОСББ ведуть перемовини з постачальниками комунальних послуг

21.09.2012
Львівські ОСББ ведуть перемовини з постачальниками комунальних послуг Поспілкуватися львівським ОСББ з компаніями-монополістами – постачальниками комунальних послуг – вдалося в ході круглого столу, що відбувся 7 вересня 2012 р. у приміщені малої сесійної зали Львівської міської ради. Захід організувала Спілка власників житла України за партнерської підтримки Громадянської мережі ОПОРА та за сприяння Національного демократичного інституту, в рамках проекту «Створення сприятливих умов діяльності ОСББ».

докладніше

Громадянські організації обмінюються досвідом

09.10.2013
Громадянські організації обмінюються досвідом Наприкінці вересня 2013 року в Луцьку відбулися семінари обміну досвідом між НУО Запоріжжя, Дніпропетровська та Луцька.

докладніше

Юридична консультація

мы хотели бы создать ОСББ

 Мы хотели бы создать ОСББ, но при этом возникают вопросы: Зачем на первом собрании выбирать бухгалтера? должен ли он быть из жильцов дома? Это ведь должность не избираемая, а назначаемая (наёмная) не так ли? Можно ли обойтись без этого, а после нанять бухгалтера?

докладніше

домовой комитет - устав и перечень правоустанавливающих документов

 Хотим создать домовой комитет. Нужен устав и перечень правоустанавливающих документов

докладніше

чи потрібно оформляти акти списання ТМЦ

 Чи потрібно оформляти акти списання ТМЦ (фарба, сіль, лампочки, метал), чи це відносити до накладних витрат?

докладніше

чи є підгрунтя заохочення забудовника надати списки інвесторів для створення ОСББ

 Чи є підгрунтя заохочення забудовника надати списки інвесторів для створення ОСББ? Чи можна самоствореному ОСББ ініціювати відміну передачі будинуку на баланс ЖЕКу?
Наразі є новобудова на стадії передачі під заселення (в КГС видають оглядові ордери).

докладніше