Головна » Закони і документи ОСББ » Методика розрахунку втрат і необлікованих витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

Методика розрахунку втрат і необлікованих витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

І. Загальні положення 

1.1. Згідно з цією Методикою розраховуються втрати і необліковані витрати питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання (далі — Підприємство).

1.2. Цією Методикою не визначаються технологічні витрати на виробництво і подачу питної води, а також на збір та очищення стічних вод. Ці витрати встановлюються при розробленні технологічних регламентів Підприємств відповідно до «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України», затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21.07.1995 за № 231/767.

Цією Методикою також не враховуються технологічні витрати і втрати питної води у внутрішньобудинкових мережах та мережах теплопостачання.

         ІІ. Терміни та визначення 

2.1. Наведені у цій Методиці терміни вживаються у такому значенні:

2.1.1. водопровідна мережа — система трубопроводів, спеціальних споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам.

2.1.2. втрати питної води — сукупність всіх видів витоків, у тому числі явних та схованих, а також необлікованих витрат води при її розподіленні до місця передачі послуги від однієї особи до іншої (точки розподілу);

2.1.3. витоки питної води — мимовільне витікання води із різних частин водопровідної мережі при порушенні її цілісності або герметичності;

2.1.4. необліковані витрати питної води —  втрати води, які виникають внаслідок недосконалості роботи або відсутності засобів обліку, відбору води без відповідного дозволу, а також забору води для цілей пожежогасіння;

2.1.5. індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (далі ІТНВПВ) — розраховані та затверджені питомі значення витрат питної води на власні технологічні потреби підприємства та її втрат;

2.1.6. поточні індивідуальні  технологічні нормативи використання питної води (далі поточні ІТНВПВ) — індивідуальні нормативи використання питної води, розраховані для існуючих систем водопостачання та водовідведення;

2.1.7. сховані витоки — витоки, які не виходять на поверхню і не можуть бути виявлені при огляді водопровідної мережі і споруд без спеціальних методів та засобів;

2.2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Водному кодексі України, Законах України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» та постанові Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

ІІІ. Визначення втрат і необлікованих витрат питної води підприємств

3.1. Втрати питної води Підприємства включають:

3.1.1. витоки питної води:

  • витоки при підйомі і очищенні;
  • витоки води з трубопроводів при аваріях;
  • сховані витоки води з трубопроводів;
  • витоки води з ємнісних споруд;
  • витоки води через нещільності арматури;
  • втрати води на водорозбірних колонках.

3.1.2. необліковані витрати питної води:

  • витрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки;
  • витрати, зумовлені невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води (для населених пунктів з великим сезонним коливанням чисельності населення);
  • витрати, пов’язані з відбором води з мережі без відповідного дозволу;
  • витрати води на протипожежні цілі.

3.2. Рівень втрат води Підприємства розраховується на підставі конкретних умов: складу водопровідних споруд, матеріалів, строку служби та протяжності водоводів і водопровідних мереж, чисельності аварій, кількості та типів засобів обліку води у споживачів, гідрогеологічних умов тощо.

3.3. При розрахунку ІТНВПВ втрат питної води Підприємства використовуються узагальнені дані інструментальних вимірювань, вимоги діючих технологічних регламентів, нормативних документів.

3.4. В залежності від загального рівня ІТНВПВ втрат питної води застосовується спрощений або детальний спосіб їх розрахунку.

3.5. Спрощений спосіб проводиться згідно додатку 1 для Підприємств, де рівень втрат за кожною складовою не перевищує встановлених у додатку значень, а сумарний рівень ІТНВПВ втрат не перевищує:

3.5.1. для ліцензіатів Національної комісії — 200 м3 на 1000 м3

3.5.2. для ліцензіатів органів місцевого самоврядування — 250 м3 на 1000 м3.

3.6. Результати розрахунків за спрощеним способом подаються на узгодження за формою згідно з додатком 2. У випадках, коли окремі складові втрат і необлікованих витрат відсутні, форма може бути скорочена.

3.7. Детальний розрахунок здійснюється для Підприємств, сумарний рівень ІТНВПВ втрат яких перевищує визначений у п. 3.5.

3.8. Детальний розрахунок проводиться Підприємством або спеціалізованою науковою організацією. За необхідності розроблені підприємством ІТНВПВ подаються науковій організації для проведення експертизи.

3.9. Спосіб проведення детального розрахунку наводиться у додатку 3.

3.10. Результати розрахунків за детальним способом подаються у вигляді звіту з відповідними розрахунками.

3.11. Крім розрахунків, наукова організація на договірній основі з Підприємством може розробляти програму скорочення втрат і необлікованих витрат питної води у водопровідно-каналізаційному господарстві. 

Публікації та новини схожі

В Карпатах проведут линию электропередачи

11.04.2012
В Карпатах проведут линию электропередачи ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» 3 апреля по результатам тендера заключило соглашение с ООО «Новейшие энергетические программы» на строительство высоковольтной линии электропередач в Верховинском и Косовском районах стоимостью 101,98 млн грн.

докладніше

Окреме доручення голови КМДА: чи вирішаться проблеми ОСББ?

16.01.2013
Окреме доручення голови КМДА: чи вирішаться проблеми ОСББ? Весь минулий рік Громадянська мережа ОПОРА активно брала участь в роботі Координаційної ради з питань сприяння розвитку ОСББ в місті Києві, хочаза весь час роботи ради було проведено одне засідання. а після структурних та зміни керівника Координаційної ради голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов підписав окреме доручення розписане на Новицького Д. Ю., Репіка В. М., Петрука В. І., Костюренка Т. М. на контроль Безносика О. С.

докладніше

Ресурсний центр для ОСББ: Євпаторія

07.02.2012
Ресурсний центр для ОСББ: Євпаторія З 1994 року в місті Євпаторія почали створюватися об’єднання, які бажали приймати активну участь у функціонуванні та ремонті свого житлового комплексу, а саме: об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

докладніше

Чи страшні ОСББ для криворіжців?

05.02.2013
Чи страшні ОСББ для криворіжців? Перекласти відповідальність держави за зношений житловий фонд на плечі власників квартир – саме так собі пояснюють мету кампанії зі створення ОСББ 27% криворіжців. Такий результат досліджень «Інституту розвитку міста Кривого Рогу» озвучив виконуючий обов’язки директора Андрій Нагорний під час «круглого столу», що проходив на базі ГО «Асоціації ОСББ «КРИВБАС ДОБРОБУТ» у місті Кривому Розі 01 лютого 2013 року.

докладніше

Юридична консультація

мы хотели бы создать ОСББ

 Мы хотели бы создать ОСББ, но при этом возникают вопросы: Зачем на первом собрании выбирать бухгалтера? должен ли он быть из жильцов дома? Это ведь должность не избираемая, а назначаемая (наёмная) не так ли? Можно ли обойтись без этого, а после нанять бухгалтера?

докладніше

застройщик не дает нам контактных данных и заставляет нас подписывать договора с частным ЖЕКом

 Я представитель инициативной группы по адресу г.Киев,ул.Мишуги 12. У нас новопостроенный дом, где мы хотим создать ОСББ, но застройщик не дает нам контактных данных и заставляет нас подписывать договора с частным ЖЕКом. Мы письменно объявили, как в Администрацию Киевскую так и в районную об инициативе создать ОСББ в нашем доме, но нам не дают контактных данных совладельцев, а собрать самостоятельно не представляеться возможным так как дом без внутренних отделочных работ и отопления нет и соответственно в нем пока что идут отделочные работы и владельцев не застать. а оповестить надо всех. Как выйти из ситуации?

докладніше

не можна створювати ОСББ у тих будинках, де є протирадіаційні укриття(ПРУ)

 Керівник ЖКО стверджує, що в нашому місті не можна створювати ОСББ у тих будинках, де є протирадіаційні укриття(ПРУ). Це так? В якому законі це прописано? В моєму місті єдине ЖКО, яке обслуговує 10 тис. абонентів. Його керівник неодноразово демонстративно заявляє, що в нашому місті не можна створювати ОСББ у тих будинках, де є так звані протирадіаційні укриття(ПРУ). Це так? В якому законі це прописано?

докладніше

чи має право член ОСББ (власник однієї з квартир) виступати в акті виконаних робіт замовником робіт

 Чи має право член ОСББ (власник однієї з квартир) виступати в акті виконаних робіт замовником робіт (прочистка каналізації, які оплачуються ОСББ?

докладніше